Меню
Меню

NexGard Spectra - защита от бълхи, кърлежи, нематоди и превенция на дирофиларията, за кучета от 15 до 30 кг. / 3 броя таблети /

NexGard Spectra - защита от бълхи, кърлежи, нематоди и превенция на дирофиларията, за кучета от 15 до 30 кг. / 3 броя таблети /
Моля, първо изберете разновидност.
97,50 лв.
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
В наличност

 -5% при взимане от магазин
Доставка до 5 работни дни след поръчка
Гаранция за качество и подбрани производители
Сигурно и безопасно пазаруване

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ Всяка дъвчаща таблета съдържа активни субстанции: NEXGARD SPECTRA Afoxolaner (mg) Milbemycin oxime (mg) дъвчащи таблети за кучета 2–3.5 kg 9.375 1.875 дъвчащи таблети за кучета >3.5–7.5 kg 18.75 3.75 дъвчащи таблети за кучета >7.5–15 kg 37.50 7.50 дъвчащи таблети за кучета >15–30 kg 75.00 15.00 дъвчащи таблети за кучета >30–60 kg 150.00 30.00 Червени до червено-кафяви кръгли таблети (таблети за кучета 2–3.5 kg) или правоъгълни (таблети за кучета >3.5–7.5 kg, таблети за кучета >7.5–15 kg, таблети за кучета >15–30 kg и таблети за кучета >30–60 kg). 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ За третиране на опаразитяване с бълхи и кърлежи при кучета, когато е показана едновременна превенция на дирофилариоза и / или третиране на опаразитяване със стомашно-чревни червеи. Третиране при опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis и C. canis) при кучета. 18 Третиране при опаразитяване с кърлежи (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) при кучета. Бълхите и кърлежите трябва да се закачат за гостоприемника и да се хранят за да бъдат изложени на въздействието на активните субстанции. Третиране на опаразитяване с възрастни форми на гастроинтестинални червеи от следните видове: кръгли червеи (Toxocara canis и Toxascaris leonina), анкилостоми (Ancylostoma caninum и Ancylostoma braziliense) и трихуриди (Trichuris vulpis). Профилактика на дирофилариоза (Dirofilaria immitis ларви) чрез ежемесечно третиране. 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите. 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ При клинични проучвания, няма сериозни неблагоприятни реакции, които се дължат на комбинация от афоксоланер и милбемицин оксим. Неблагоприятните реакции като: повръщане, диария, липса на енергия, намален апетит и сърбеж не са често наблюдавани. Тези събития обикновено са самоограничаващи се и с кратка продължителност. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни) - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения). Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Кучета. 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ За перорално приложение. 19 Доза: Ветеринарномедицинския продукт трябва да се прилага в съответствие със следната таблица: Телесна маса (kg) на кучето Брой и концентрация на таблетата за приложение NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg 2–3.5 1 >3.5–7.5 1 >7.5–15 1 >15–30 1 >30–60 1 За кучета над 60 kg, да се приложи подходяща комбинация от дъвчащи таблети. Метод на прилагане: Дъвчащите таблети са вкусни за повечето кучета. Ако кучето не приема таблетите директно, те може да се приложат с храната. Схема на третиране: Схемата за третиране трябва да бъде базирана на диагноза от ветеринарен лекар и местната епизоотична обстановка. NEXGARD SPECTRA може да се използва като част от сезонното третиране за бълхи и кърлежи (заменяйки третирането с продукти само срещу бълхи и кърлежи ) при кучета с едновременно диагностицирани гастроинтестинални червеи. Еднократното третиране е ефективно за третиране на гастроинтестинални червеи. Ефикасността на третирането срещу инфестации с бълхи и кърлежи е с продължителност един месец. Допълнителни третирания могат да бъдат показани през сезона на бълхи и кърлежи. Попитайте вашия ветеринарен лекар как да продължите третирането за бълхи и кърлежи. Дирофиларии: NEXGARD SPECTRA убива ларвите на Dirofilaria immitis (дирофилариоза) до един месец след предаването им от комари. Следователно продуктът трябва да се прилага на редовни месечни интервали, през този период от годината, когато комарите са налице, стартирайки от месеца след първото им очаквано появяване. Третирането трябва да продължи до 1 месец след последната опасност от ухапване от комари. За систематично третиране се препоръчва, да се прилага на един и същи ден или дата всеки месец. Когато се заменя друг продукт в програма за превенция на дирофилариоза, първото третиране с NEXGARD SPECTRA трябва да започне от датата на която е трябвало да се прилага предходния продукт. Кучетата, които живеят в ендемични за дирофилариоза райони (където има налична дирофилариоза), или такива, които са пътували до ендемични зони могат да бъдат инфектирани с възрастни форми на дирофилария. Няма установен терапевтичен ефект срещу възрастни форми на Dirofilaria immitis. Поради това се препоръчва всички кучета навършили 8 месеца или повече, които живеят в ендемични за дирофилариоза райони, да бъдат изследвани за наличието на дирофилариозно заразяване преди да се третират с продукт за превенция. 20 9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Таблетите са дъвчащи и вкусни за повечето кучета. Ако кучето не приема таблетата директно може да се даде с храната. 10. КАРЕНТЕН СРОК Не е приложимо. 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Съхранявайте блистера във външната опаковка с цел предпазване от светлина. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета след Годен до:. 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: Бълхите и кърлежите трябва да са започнали да се хранят от гостоприемника преди да бъдат изложени на въздействието на активната субстанция афоксоланер; следователно риска от предаване на заболявания предавани от бълхи и кърлежи не може да бъде изключен. Паразитна резистентност към всеки клас паразитициди може да се развие след честата, повтаряща се употреба на продукт от този клас. Следователно, използването на този продукт трябва да се адаптира за всеки отделен случай и на местната информация свързана със статуса на заболяването, включително текущата чувствителност на целевите видове към активните субстанции, с цел ограничаване възможността за бъдещ избор за резистентност. Превенцията на дирофилариозат е от решаващо значение. За да се сведе до минимум рискът от селективна резистентност, се препоръчва кучетата да бъдат проверени за циркулиращи антигени и кръвни микрофиларии в началото на всеки сезон на превантивно лечение. Трябва да се третират само негативните животни. Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: При липса на достатъчно данни, третирането на кученца, под 8 седмична възраст и кучета с телесна маса по-малко от 2 kg, трябва да се базира на преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. В райони където дирофилариозата е разпространена, кучетата трябва да бъдат изследвани за наличието на дирофилариоза преди прилагането на NEXGARD SPECTRA. По преценка на ветеринарния лекар, заразените кучета трябва да бъдат лекувани с адултоцид за премахване възрастните форми на дирофилария. NEXGARD SPECTRA не е показан за премахване на микрофиларии от позитивни кучета. Препоръчаната доза трябва да бъде строго спазвана при коли или сродни породи. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: - Този продукт може да предизвика стомашно-чревни смущения, ако бъде погълнати. - Съхранявайте таблетите в блистерната опаковка, а блистера във външната опаковка. - При случайно поглъщане, особено при деца, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. - Измийте ръцете след употреба. 21 Бременност: Лабораторните проучвания при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за родилни проблеми или някакви неблагоприятни ефекти върху репродуктивната способност при мъжки или женски кучета. Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация и при развъдни кучета. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Милбемицин оксим е субстрат за Р-гликопротеин (P-gp) и поради това може да взаимодейства с други P-gp субстрати (например, дигоксин, доксорубицин) или други макроциклични лактони. Следователно едновременното лечение с други P-gp субстрати може да доведе до повишена токсичност. Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Не са наблюдавани неблагоприятни реакции при здрави кученца на осем-седмична възраст, след 6 третирания с до пет пъти над максималната доза. 13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда. 14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/. 15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Афоксоланер е инсектицид и акарицид, принадлежащ към семейството на изоксазолина. Той е активен срещу възрастни бълхи, както и срещу няколко видове кърлежи като Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus и D.variabilis, Ixodes Ricinus и I.scapularis, Amblyomma americanum и Haemaphysalis longicornis. Афоксоланер убива бълхите, преди производството на яйца и по този начин предотвратява риска от опаразитяване на домакинствата. Може да се използва като част от стратегията за лечение и контрол на алергичен дерматит (FAD). Милбемицин оксим е противопаразитен ендектоцид, принадлежащи към групата на макроцикличните лактони. Той е активен срещу няколко нематоди като: кръгли червеи (Toxocara canis и Toxascaris leonina), анкилостоми (Ancylostoma caninum and Ancylostoma braziliense), трихуриди (Trichuris vulpis) и Dirofilaria immitis ларви. За всяка концентрация, дъвчащите таблети са налични в следните опаковки: Кутия с 1 термоформован блистер съдържащ 1, 3 или 6 дъвчащи таблети. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.
NexGard Spectra - защита от бълхи, кърлежи, нематоди и превенция на дирофиларията, за кучета от 15 до 30 кг. / 3 броя таблети /

NexGard Spectra - защита от бълхи, кърлежи, нематоди и превенция на дирофиларията, за кучета от 15 до 30 кг. / 3 броя таблети /

97,50 лв.
Стара цена:
Спестяваш:
В наличност
Няма наличност
Сравнение на продукти